Hovedside

Introduksjon

Lenker/Adresser

Kurstilbud

Video
(Also in English)

Mediaomtale

Artiklar

English Articles

Tekstsamling

Sluttvurderingar

Barnehage/
Pre-school

 HTML hit counter - Quick-counter.net

Introduksjon

Å skrive seg til lesing – Hva?
Å skrive seg til lesing er en praktisk, enkel, elevtilpasset strategi for å utvikle skrivelyst og leseglede. Klasserommet er utstyrt med kanskje 4 datamaskiner (gjerne resirkulerte) + printer. 6-åringene starter med å skrive i par, utvikler muntlig språk, lærer bokstavene, senere ordskriving, setninger og små fortellinger. Samtidig leser de hva de har skrevet. Skriving/lesing henger tett sammen. Skrive/lesebokstaver er identiske. ABC bok blir overflødig, bibliotek sentralt. Håndskriveundervisning blir utsatt til 3. klasse.

Å skrive seg til lesing - Hvorfor?
200 års skoletradisjon starter med det vanskeligste: Lesing og håndskriving. Dette skaper mange skoletapere, spesielt gutter. Å skrive seg til lesing hever skrivenivået og reduserer leseproblemene.

 • Skriving er lettere enn lesing for 4-7 åringer
 • Dataskriving er enklere enn håndskriving
 • Parskriving på datamaskin er viktig for samarbeid og muntlig språk
 • Basiskompetansene Å uttrykke seg muntlig og skriftlig står først i samtlige fag
 • Lesing av egen tekst er lettere, før lesing av fremmed tekst
 • Digital kompetanse: Produsere, komponere og publisere multimodale tekster
 • Tekstskaping på datamaskin er obligatorisk fra 1-2. klasse i nordiske læreplaner.

Tekstskaping på datamaskin 6-10 år

 • Aksjonsforskningsprosjekt (1999-2002)
 • 14 klasser i Norge, Danmark, Finland og Estland
 • Komplisert håndskriving utsatt til 3. klasse i Norge (2. klasse i de andre land)
 • Naturalistisk observasjon, 60 videoer, 7500 tekster, rapporter, spørreskjema, skrivetester

Resultat:
Barna skrev seg til lesing allerede som 6-åringer. ABC bøker ble overflødige. I 2. klasse (1. kl. i andre land) skrev de egne lesebøker, aviser, brev og dikt. Det gav skrivelyst og leseglede, forsterket av et rikt bibliotek med elevtilpasset lesestoff.
I 3. klasse (2. klasse i andre land) produserte de romaner, eventyr, sakprosa, mer avanserte aviser og varierte sjangre. Prosessorientert skriving på høgt nivå. På tester etter 3 år var friskrivenivået hos dataklassene et år høyere enn i håndskriveklassene. Overraskende nok var også håndskriften bedre hos dataklassene, trass utsatt handskriving og langt kortere øvingstid.

Massespredning/Forskning etter 2002

 • 20 000 kursdeltakere i nordiske land
 • Hundrevis av skoler praktiserer pedagogikken, også en del barnehager
 • 30 nordiske mastergrader
 • 2 påbegynte doktorgrader

Se Video. Mediaomtale. Google ”å skrive seg til lesing” ”skriva sig till läsning”