Hovedside

Introduksjon

Lenker/Adresser

Kurstilbud

Video
(Also in English)

Mediaomtale

Artiklar

English Articles

Tekstsamling

Sluttvurderingar

Barnehage/
Pre-school
Barnehage / Preschool

Artikler

Første steg. nr 1 2011 IKT i barnehagen-dataspill eller tekstskaping .doc  

Kurs

Datorlek med bokstaver,ord 3-6 år Helsinki Universitet.doc
Skövde S+O Språklek på dator 1-6 år.doc
Skövde.Språklek på dator 1-5 år. IKT i förskolan .doc
Språklek på PC i barnehagen.doc
Julia 4. Bokstavleik-navn.pdf

Rapporter : Månens forskole 2-3åringer  

Månens förskola 1.pdf
Månens förskola 2.pdf
Månens förskola 4.pdf
Månens förskola 5.pdf
Månens förskola 6.pdf
Månens förskola 7.pdf
Månens förskola 8.pdf
Månens förskola 9.pdf
Månens förskola 10.pdf
Månens förskola Arvid 2år.pdf

Powerpoint

Playful computer writing in preschool .ppt
Språklek Ljungdalen Mariestad.ppsx
Språklek på PC i barnehage .ppt

Videoer

5-åringers datalek.wmv
Bokstavlek. 5-års pojkar.AVI
Ordlek på dator. 3 åringer .avi
Playful writing 1.5 year.wmv
Playful writing Girl 0.5.wmv