Hovedside

Introduksjon

Lenker/Adresser

Kurstilbud

Video
(Also in English)

Mediaomtale

Artiklar

English Articles

Tekstsamling

Sluttvurderingar

Barnehage/
Pre-school

ARTIKLAR

At skrive sig til læsning : Lesepedagogen nr 2 - 2012

Skrive seg til lesing. Lekfull datalesing. Nordisk forskerkonferanse Juni 2011

Nordica Bergensia 32-2005

Tekstskaping på datamaskin 1-4. klasse 2. skoleåret -- NFPF Stockholm

IT og nye læreprosesser -- Steen Larsen (1998)

Innstiling fra ITU

Evaluering av L97 -- Tema og leik -- Arne Trageton, Anny Hagesæter, Solveig Helming 

Datasøk rundt emnet IKT -- Arne Trageton

"Tekstskaping på datamaskin 1.-4.klasse" - NFPF, Kristiansand 9.-12.mars. 2000

Tekstskaping på datamaskin. 2. året. NFPF. Stockholm 2001

Tekstskaping på datamaskin. 3. skoleåret. Skrivelyst og leseglede. NFPF Tallin 2002

Tekstskaping på datamaskin Bedre Skole 5/2000
 
 

Start 2. klasse. "IEI LAGET EN SENG" Norsklæreren 2/2001

Avisproduksjon i 2. klasse. Norsklæreren 3/01

Lesebokproduksjon i 2. klasse Norsklæreren 4/2002

Tekstskaping på datamaskin. Norsk Skoleblad

Creative writing on computers. 2. year. Grade 2 

Vert omfemna i Finland